Projektová příprava, cenové nabídky, statická kancelář

Zajišťujeme komplexní projekční návrh v oboru prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a betonových stavebních prvků. Provádíme konzultační servis pro projektanty a objemovou přípravu konstrukce již ve fázi investičního záměru nebo architektonické studie. Statická kancelář zajišťuje optimalizaci prefabrikovaných konstrukcí, podrobné statické výpočty a technický dozor při fázi realizace stavby a uvedení do provozu..

Více informací

KOMPLETNÍ PREFA, VÝROBA PREFA PRVKŮ, DOPRAVA A MONTÁŽ

Zajišťujeme komplexní výrobu všech prefabrikovaných železobetonových konstrukčních prvků a betonových výrobků. Našim heslem je KOMPLETNÍ PREFA. V rámci dodávky na klíč zajišťujeme nákladní dopravu z prefa závodu. Součástí vlastních dopravních kapacit je i nadrozměrná nákladní přeprava. Neodmyslitelnou součástí naší dodávky je montáž prefakonstrukcí. Disponujeme vlastními zdvihacími a stavebními mechanizmy. Součástí strojového parku jsou jeřáby LIEBHERR, nákladní vozidla MAN, SCANIA, plošiny a stavební mechanizmy pro kompletaci konstrukce včetně základových pasů nebo prvků prefabrikovaného opláštění.

Více informací

Transportbeton a betonářská výztuž

Výrobu prefa prvků realizujeme v areálu H.A.N.S. PREFA v Malé Čeperce u Pardubic. Na ploše 7ha v průmyslové zóně je v nejmodernějším výrobním závodu v České republice umístěno zařízení schopné produkovat až 5.000m3 prefa-prvků celé škály sortimentu měsíčně. Součástí areálu je atestované mísící zařízení s kapacitou 70m3/hod transportbetonu a armovací zařízení produkující betonářskou výztuž. Součástí produkce firmy je tedy dodávka transportbetonu a betonářské výztuže jako subdodávky, nebo dodávka těchto komodit nepřímo investorským subjektům.

Více informací

Architektonická kancelář - H.A.N.S. architekti

Kompletní projekční servis od investičního záměru nebo architektonické studie přes zpracování kompletní dokumentace pro územní nebo stavební řízení, vyřízení rozhodnutí, zpracování tendrové a prováděcí dokumentace a autorský dozor při výstavbě v oboru pozemní stavby.

Více informací na www.hans-architekti.cz